Objectius

Implementar una eina informàtica que és un sistema interactiu i d'informació estadística únic i de referència sobre el turisme a les comarques de Barcelona.

Recollir les microdades de conjuntura turística dels diferents tipus d'allotjaments i generar un retorn d'aquesta informació als agents.

Proporcionar una eina que permet a cada agent comparar les seves dades amb els agents de la mateixa tipologia dins i fora del seu municipi i zona a l'àmbit de les comarques de Barcelona, així com diferents zones de Catalunya.